Results

A projekt utolsó termékeként Módszertani megújulás a szakképzésben - Fordított osztályterem a gyakorlatban címmel angol, spanyol és magyar nyelven készült el a szakképzésben tanító tanároknak szánt kézikönyv elektronikus változatban. Mindhárom nyelvi verzió tartalmilag az online kurzusra alapul, ugyanakkor a sapnyol és magyar verziók kiegészültek a kísérleti kurzus tapasztalataival. A magyar nyelvű kézikönyv tartalmaz továbbá 12 esetleírást, melyet a kurzusban résztvevő tanárok készítettek, bemutatva az általuk készített digitális segédanyagot.

Az online képzésben résztvevő tanárok létszáma meghaladta az eredeti várakozásokat, nagyfokú érdeklődést tapasztaltunk a kísérletben való részvétel iránt.

Az online képzés felületének kialakítása a grafikai tervezéssel kezdődött. Ezt követően került kialakításra a tartalmi szerkezet, az elvárt tanulási eredményeknek megfelelően.

Az egyes modulokba került többek között fórum, bevezető videó, tanulási útmutató, a tananyagot tartalmazó e-könyv, gyakorló feladatok, valamint modulzáró, kötelező feladatok. Készítettünk videótárat, valamint egy adatbázist a közösen összegyűjtött ingyenes elérhető oktatási tartalmak megosztására. 

A projekt ezen szakaszában meghatároztuk és megterveztük a kurzus tartalmi részeit. A projekt partnerek együttműködésével elkészültek a három modul digitális tananyag elemei. A forrás az angol verzió volt, ezt fordították saját nyelvükre a partner országok. Az egyes nyelvi verziók kialakításakor hagytunk teret az országspecifikus sajátosságok beépítésére is (pl. belerültek olyan webes alkalmazások amelyek csak az adott orzságban, az adott nyelven elérhetőek).

A Fordított Tanterem módszer elsajátításához elkészült a tananyag terve, ami 3 modult tartalmaz, a tanulási célokat, témákat, tanulási eredményeket és fejlesztendő készségeket bemutatva. A tanterv készítés folyamatának részleteit a 2. hírlevél tartalmazza. 

A projektmunka első fázisában kialakításra került a partnerek hatékony együttműködését biztosító online projekt menedzsment felület.

Elkészültek a Fordított Osztályterem módszer partnerországokban történő alkalmazásáról készült tanulmányok, melyek megerősítették azt a korábbi feltételezésünket, hogy a FC módszertan nem elterjedt az európai szakképzésben.