Druhé setkání k projektu ve španělském Madridu

Druhé setkání k projektu ve španělském Madridu

Posted on: 12 July 2016 By: János

Druhé setkání k projektu se uskutečnilo ve dnech 23-24. června 2016 ve španělském  Madridu, v univerzitním kampusu Universidad Europea de Madrid. Setkání se zúčastnilo 21 odborníků z 10 spolupracujících partnerských organizací z různých zemí, kteří vytvořili společnou tvůrčí pracovní skupinu.

Cílem setkání bylo vyhodnotit dosavadní činnosti a splněné úkoly výzkumné fáze projektu a analyzovat dosažené výsledky.

Celkový přehled dosavadních aktivit byl prezentován koordinátorkou projektu, Mariou Hartyányi, která hovořila o struktuře projektu s cílem naplánování dalšího postupu. Byly detailněji specifikovány role jednotlivých partnerů, potřebné materiály a plány příštích setkání. Španělští partneři projektu přednesli zprávu o dosavadních výsledcích projektu dosažených ve Španělsku, jejich zpráva obsahovala i případové studie. Příspěvek irských partnerů se týkal metody převrácené třídy. Na setkání byly zadány úkoly pro příští měsíce spojené s výstupy O2 a O3 a termíny jejich plnění.

Následná hodnocení ukázala, že všichni partneři vyjádřili spokojenost se všemi rozhodnutími a s vývojem projektu: naše setkání bylo velmi přínosné, na základě čehož lze předvídat úspěšné výstupy!

Fotografie z uvedené akce lze nalézt na Facebooku projektu - strana: http://bit.ly/296XDod

Podrobnou zprávu lze přečíst zde