3rd meeting in the Czech Republic

3rd meeting in the Czech Republic

Posted on: 6 April 2017 By: János

Třetí setkání konané v rámci projektu proběhlo ve dnech 23. -24. března 2017 v Hradci Králové (Česká republika) v zasedací místnosti rektorátu Univerzity Hradec Králové.  Setkání se zúčastnilo 19 odborníků devíti partnerských organizací z různých zemí, kteří vytvořili jednu společnou tvůrčí skupinu.

Hlavním tématem setkání bylo vytváření obsahu výuky, zpracování přehledu činností, dokončení úkolů, analyzování a vyhodnocování výsledků.

Obecné shrnutí provedla koordinátorka projektu, Maria Hartyányi, která hovořila o struktuře projektu v souvislosti s dalšími postupy, s rozdělením úkolů mezi partnerskými institucemi, s plánováním dalších setkání a  materiálů. Česká partnerská instituce seznámila účastníky s vědeckou publikací založenou na již publikovaném přehledu výsledků projektu. Irská partnerská instituce prezentovala metodu „převrácené třídy“, skotská partnerská instituce ukázala rámec kompetencí spojený s „převrácenou třídou“, maďarští učitelé prezentovali již zhotovené části učebních materiálů. Na setkání byly dohodnuty úkoly a termíny spojené s dalším intelektuálním výstupem.

Jak ukazuje následné vyhodnocení tohoto setkání, v zásadě všichni partneři byli spokojeni s učiněnými rozhodnutími a pokrokem: bylo to účinné projektové setkání, lze předvídat úspěšné výsledky!

Fotografie zde nebo na projektovém Facebooku https://goo.gl/Lbrbo8

Podrobnější zprávu lze přečíst zde.