Úspěšná akce prezentující projekt!

Úspěšná akce prezentující projekt!

Posted on: 30 May 2016 By: János

První  akce prezentující projekt Flip-IT! byla uspořádána 17. května 2016 v komplexu budov odborné školy Számalk-Szalézi.

Prezentace této konzultační akce byla realizována metodou převrácené třídy, aby se účastníci mohli prakticky seznámit s možnostmi obsaženými v této metodě, s jejími výhodami, ale i s jejími těžkostmi.  Účastníkům bylo ukázáno, jak je i bez velkých zkušeností jednoduché vytvořit výklad formou videa a použít animační software k tomu, aby byla video prezentace lehce pochopitelná a vizuálně atraktivní.

Během workshopů probíhaly diskuse učitelů, kteří následně spolupracovali při vytváření příkladu vyučovací hodiny aplikující metodu převrácené třídy. Každá ze sedmi skupin si zvolila jiné téma, vytvořila materiál a připravila jeho prezentaci pro následné předvedení konzultantům.

Na závěr vyjadřujeme naše přesvědčení o tom, že metoda převrácené třídy může mít, obzvláště při využití krátkých video ukázek, široké uplatnění, protože oblast vzdělávání se vyvíjí tímto směrem a pro učitele je vysoce důležité držet krok s požadavky dnešní doby.